นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2564 ตอน 2

          ในบทความเรื่องแรกของเล่มนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส เขียนในเรื่อง การคุ้มครองชีวิตในครรภ์กับความจำเป็นในการทำแท้ง ซึ่งผู้เขียนได้เสนอทางออกของการแก้ปัญหาในเรื่องการทำแท้งด้วยวิธีการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำแท้งโดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ

          บทความเรื่อง กฎหมาย ๔.๐ ตอน บทบาท APIs ในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่กับ Fair use ในกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน APIs ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลทฟอร์มในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อถกเถียงในแวดวงวิชาการและทางปฏิบัติถึงความเหมาะสมของการให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย และการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถนำ APIs ไปใช้เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและความแพร่หลายของเทคโนโลยีมากขึ้น ฯลฯ